กำลังโหลด..

การจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า
  1. ร้านค้าจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าทำรายการชำระเงินสำเร็จแล้วเท่านั้น
  2. สินค้าของเรามีบริการ  จัดส่งฟรี  *บริษัทขอคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษจะคำนวณจากรหัสไปรษณีย์ต้นทาง และปลายทาง หากรหัสไปรษณีย์นั้นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
  3. ทางเรามีบริการจัดส่งแบบ Kerry ซึ่งลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน  2 – 3 วัน
  4. กรณีที่ทำการสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 รายการ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอ้างอิงจากรายการสินค้าที่มีระยะเวลาการจัดส่งที่มากที่สุด หรืออาจจะมีการแยกจัดส่งสินค้า
  5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของทางร้านค้าที่จัดจำหน่าย และพื้นที่ในการจัดส่ง (อ้างอิงการจัดส่ง เฉพาะวันทำการ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
นโยบายการคืนเงิน
  1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีดังนี้ • การจัดส่งไม่สำเร็จเนื่องจาก ที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ • สินค้าผิดรุ่น สี หรือขนาด • สินค้าชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ (โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง ลูกค้าต้องเก็บกล่อง หลักฐาน รหัสใบสั่งซื้อสินค้า และการชำระเงิน ส่งมายัง แชทเว็บ หรือ ID Line : @thaweeyont ) นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า • บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า ภายใน  7 วัน หากเกินเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่รับเปลี่ยน และคืนสินค้า ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกรายการสั่งซื้อ และทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ