× Avatar
คุณกำลังลืม รหัสผ่าน?
Thaweeyont Shop / ทวียนต์ เชียงราย เเละสาขาใกล้บ้าน ShoppingOnline ได้เเล้ว !!

การเปลี่ยนและคืนสินค้า


บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับประกัน สินค้า โดยเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 7 วัน หากตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวมาจากการขนส่งและการผลิต โดยติดต่อยื่นหลักฐานและเอกสารการซื้อสินค้าจาก บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ติดต่อที่บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ทุกสาขา ยกเว้นสินค้ากลุ่มโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, ยี่ห้อ Apple และ Samsung ที่พบปัญหามาจากการผลิต สามารถเข้าศูนย์บริการ ICARE ของ Apple และศูนย์บริการ Samsung


นโยบายการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันรับสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามกรณีดังต่อไปนี้

• จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ให้กับลูกค้า

• จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการ กระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง

• ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารจากศูนย์ยืนยันว่าสินค้าเสียหาย

• สำหรับสินค้าที่มีการติดตั้ง เช่น เครื่องปรับอากาศ , ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า ถ้ามีปัญหา ภายใน 7 วัน ทางทวียนต์จะส่งทีมช่างเข้าไปตรวจสอบและถ้าพบกว่าเกิดจากการผลิตถ้าบริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะดำเนินการเรื่องเคลมสินค้าตามขั้นตอนต่อไป

• บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วันนับจากวันรับสินค้าทำการหากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนสินค้า จากการสั่งผิดรุ่นหรือไม่พอใจในตัวสินค้า

• ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น เปลี่ยนสีหรือขนาดของสินค้าหรือ สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานสภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯนำไปจัดส่งให้

• ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โทร 053-700353-5 ต่อ แผนกศูนย์บริการ หรือติดต่อพนักงานที่ บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ทุกสาขา

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น


นโยบายการคืนเงิน

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ www.thaweeyont.com ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากทางบริษัทฯ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ และบริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้รับเอกสารจากทางลูกค้าครบถ้วน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ www.thaweeyont.com ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

• กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่มมือถือ/แท็บเล็ต, กล้อง และ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ/แก็ตเจ็ต ของแบรนด์ที่กำหนด เช่น Apple, Samsung

• บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

• กรณีลูกค้ามีซื้อบริการประกัน Yes Warranty โปรดโทร 053-700353-5 ต่อแผนกประกัน กรณีต้องการเคลมสินค้า หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

• กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด


หมวดสินค้า : รหัสสินค้า :
บาท
สถานที่จำหน่าย : !!สอบถามรายละเอียดได้ที่ ทวียนต์ทุกสาขา!!
> รายละเอียด <